Online YDS Kursunda Yaş Sınırı

online yds kursu yaş sınırı

Online YDS Kursu – YDS Yaş Sınırı Kaçtır ?

Yabancı dil sınavlarına girecek olan adaylara yönelik olan online YDS kursu katılımı için minimum 18 yaş sınırı vardır. Üst yaş sınırı bulunmayan online YDS kursu kıstasları yabancı dil sınavlarıyla uyumludur.

Daha çok lisans öğrencilerinin ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin başvurduğu yabancı dil sınavlarında en erken üniversitenin üçüncü sınıfında olma şartı aranır. Bu sistemle uyumlu olan online YDS kursu da yaş kıstaslarını bu sınırlara göre belirler. Lisans mezunu olan herkes online YDS kursu kaydı yaptırabileceği gibi yabancı dil sınavlarına da katılım sağlayabilir.

Lisans mezunlarının yüksek lisans yapmak için girmek zorunda oldukları yabancı dil sınavları, yeterli lisan seviyesine sahip olmayan adayların destek eğitimi almak için online YDS kursu katılımında bulunmalarına neden olmaktadır.