Online YDS Kursu Sözleşmesi

ONLİNE KAYIT SÖZLEŞMESİ

Madde 1 (Tanımlar): İşbu sözleşme kapsamında Online YDS Center “Kurs”; bu kurstan eğitim alan kişi ise, “Kursiyer” olarak anılacaktır. “Bir dönem” ise, kayıt formunun “kurs başlangıcı” ve “kurs bitişi” başlığı altında belirtilen süreyi ve bu süre içerisinde alınan eğitimi nitelemektedir.

Madde 2: İşbu sözleşme ile kurs, kursiyerine vaat ettiği eğitimi vermekle; kursiyer ise, almış olduğu bu eğitimin maddi karşılığını ödeme planına uygun olarak ödemekle ve işbu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bununla birlikte kursiyer; işbu sözleşme kapsamında yer almayan ancak kursun faaliyetini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için belirlenmiş olan kurallara da (derse katılma, hazırlık yapma, programı takip etme vb.) uymakla yükümlüdür. Kursiyerin 18 yaşından küçük olması durumunda, işbu eğitim sözleşmesi ve söz konusu olabilecek tüm sözleşmeler ve içerdikleri şartlar, veli tarafından da okunmuş ve kabul edilmiş sayılmaktadır.

Madde 3: İşbu sözleşme, kabul edildiği tarihten itibaren, kursiyerin kursa devam ettiğini / edeceğini taahhüt ettiği kurs dönemleri boyunca geçerlidir. Şöyle ki, kursun bitiş tarihinden sonra yenilenmediği taktirde, herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş olur.

Madde 4 (Kayıt Koşulları): Kursiyerin kursa kaydının yapılabilmesi için, kursiyer tarafından kurs ücretinin tamamının ya da ilk taksitinin ödenmesi, online yds kursu sözleşmesinin çıktısının alınıp imzalanarak tekrar kursa gönderilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kursiyerde olup, böylesi bir durumda dahi, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Kursiyer online kurs sözleşmesini imzalayıp, kurs ücretini ödemek suretiyle kaydını kesinleştirdikten sonra kaydını iptal edemez. Kursa katılmasa dahi kayıt şartlarına aynen riayet etmek durumundadır. Kurs ücreti hiçbir surette iade edilmeyecektir.

Madde 5: Kurs koşulları, yurt dışından kayıt yaptıran kursiyerler için de aynı şekilde geçerlidir. Ancak; kurs, gerekli gördüğü takdirde, gerek yurt dışı gerek yurt içinden başvuranlar için bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yurt dışından yapılacak kayıtlarda da, kurs ücretinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek tüm masrafların kursa ödenmiş olması şartı aranacaktır. Ödeme, elden, banka havalesi yoluyla veya yetkili acente/şube aracılığıyla yapılabilir.

Madde 6 (Diğer Koşullar): Kursiyer, derslere devam etsin veya etmesin, kayıt olduğu  eğitim döneminin ücretini ödemekle yükümlüdür. Devamsızlık durumunda, ödenmiş olan kurs ücreti ve diğer ücretler kursiyere geri iade edilmez. Kurs, kaliteli bir eğitim verebilmek adına, uygun gördüğü ders materyallerini kullanma ve önceden kullandığı materyalleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumda da kursiyer, bu paragrafta sözü edilen şartlara uymakla yükümlüdür. Kursiyer belli eğitim dönemlerde, deneme sınavına tabi tutulabilir. Böyle bir durumda ücret talep edilmez. Kursiyer, kendisi hakkında verdiği bilgilerin doğru olduğunu, yanlış olarak beyan ettiği herhangi bir bilgiden ötürü oluşabilecek zararın kendisinden tazmin edileceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder. Kurs, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir neden göstermeksizin, sınıfı kapatma hakkını saklı tutar. Bu durumda, kursiyerden alınan ücretlerden verilmeyen eğitim karşılığı iade edilir. Kursiyer eğitim video ve içeriklerini, bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Bundan bir menfaat temin edemez. Bulunduğu ülkenin kanunlarına ve/veya kurs kurallarına riayet etmeyen kursiyerlerin programla ilişiği kesilir. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi talep edilemez.

Deprem, su baskını, yangın, elektrik kesintisi gibi mücbir sebeplerden dolayı yapılamayan dersler hakkında kurstan herhangi bir talepte bulunulamaz. Kayıt esaslarına dair burada geçen tüm maddeler sözleşme hükmündedir.

Madde 7: Sistemin kullanıcı ve eğitmen tarafında verimli kullanılabilmesi için minimum 3 mbps download ve 1 mbps upload internet hızı olmalıdır. Kursiyerlerin kullandığı bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardaki yetersizlikler ve uyumsuzluklardan dolayı sisteme erişilememe sorunlarından Online YDS Center sorumlu tutulamaz.

Madde 8 (Anlaşmazlıkların Çözümü): Taraflar, herhangi bir ihtilaf vukuunda sorunları sulhen halletmeye çalışırlar; bununla birlikte, sulhen halledilemeyen sorunların çözümü için Ankara mahkemeleri yetkilidir.