YÖKDİL Geçerlilik Alanları

YÖKDİL sınavı; yüksek lisans ve doktora başvurularında, doçentlik başvurusunda, TUS ve DUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemlerinde geçerlidir. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, eğitim öğretim planlamacısı, okutman, uzman gibi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda da geçerlidir. Öğretim üyesi dahilindeki atamalarda geçerli değildir.

YÖKDİL Sınav Tarihi

Geçtiğimiz günlerde YÖK başkanı Yekta Saraç sosyal medya üzerinden yeni bir YÖKDİL sınavının yapılmasına ilişkin anket düzenlendiğini ve ankete katılanların %68’lik bir kısmının yeni bir sınavın yapılması yönünde oy kullandığını belirtmişti. Toplamda 180.000 kişinin katıldığı ankette sınavın erken bir tarihte yapılmasına ilişkin %68 oranında evet oyu gelirken, sınavın diğer dillerde de yapılmasına ilişkin %62 Arapça, %28 Almanca, %7 Fransızca ve %3 Farsça’dan YÖKDİL yapılmasına ilişkin evet oyu geldi. Sınavın erken bir tarihte yapılması ve diğer dillerde yapılmasına ilişkin anket sonuçlarının değerlendirileceği YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından belirtildi.